Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

ribsyss

July 15 2018

ribsyss
8593 a8ae 500

May 08 2018

ribsyss
6117 1a82 500
N_ights
Reposted fromPoranny Poranny

March 14 2018

ribsyss
ribsyss
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viaPoranny Poranny
ribsyss
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viavertheer vertheer
ribsyss
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viavertheer vertheer
ribsyss
ribsyss
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viavertheer vertheer
ribsyss
3294 1b94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viavertheer vertheer
ribsyss
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
ribsyss
6407 4c1e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
ribsyss
2442 c84b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viapandorcia pandorcia
ribsyss
4024 7583 500
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viapandorcia pandorcia
ribsyss
ribsyss
Reposted fromshakeme shakeme viapandorcia pandorcia

January 28 2018

ribsyss
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać. 
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
Reposted fromlovvie lovvie viaparafina parafina

January 25 2018

ribsyss
3632 dbce 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl