Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

ribsyss
4676 bc70 500
Reposted fromfelicka felicka viazucha zucha
ribsyss
6308 36c0 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viabanshe banshe
ribsyss
Reposted fromuhuh uhuh viasarazation sarazation
ribsyss
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaHypothermia Hypothermia
ribsyss
3797 f935 500
ribsyss
2646 fb44 500
Reposted frommangoe mangoe viawszystkodupa wszystkodupa
ribsyss
Przyjmujemy zwykle dwie strategie szukania sensu – czyli szczęścia – w życiu. Pierwsza: ustawiasz standardy jak najwyżej i próbujesz im sprostać. Powiedzmy, że twoim standardem literackim jest nagroda Nike. Pięknie. Tyle że jeśli nagroda Nike decyduje o twoim szczęściu i spełnieniu, to szczęśliwy będziesz raz w życiu, jak tę Nike dostaniesz. Ani grama więcej. Takie strategie maksymalistyczne są, paradoksalnie, strategiami ograniczającymi, wręcz samobójczymi. Iwaszkiewicz, Márai – nieszczęśliwi. Być może dlatego, że wielki intelekt podsuwał im wysokie standardy, do których świat nie pasował. Żadna kobieta nie będzie tak wspaniała jak Kławdia Chauchat z „Czarodziejskiej góry”. Więc jeśli to jest twój cel, to skazujesz się na klęskę. Nie zwiążesz się z madame Chauchat, bo to nierealne. Ale też nie pokochasz do końca innej kobiety, bo to już nie będzie to.
Strategia druga jest taka: zrobić ze sobą coś takiego, żeby umieć być szczęśliwym z powodu wypicia filiżanki zielonej herbaty. Jeśli to umiesz, to możesz być szczęśliwy codziennie. I to dwa razy dziennie.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaPoranny Poranny
ribsyss
ribsyss
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaJuliette Juliette
ribsyss
1260 de4d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaJuliette Juliette
ribsyss
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
ribsyss
4751 fe68 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viasatyra satyra
ribsyss
5270 0f0d
Reposted from777727772 777727772 viasatyra satyra
ribsyss
ribsyss
ribsyss
4260 047d 500
Reposted fromZircon Zircon viapersona-non-grata persona-non-grata
ribsyss
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
ribsyss
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawonderwall wonderwall
ribsyss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl