Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

ribsyss
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacats cats
ribsyss
Reposted fromFlau Flau viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

ribsyss
3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
ribsyss
1263 1d9f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
ribsyss
3167 7b28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
ribsyss

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaPoranny Poranny
ribsyss
0391 d77f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
ribsyss
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
ribsyss
1406 7867 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
ribsyss
1293 3722 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
ribsyss
0980 f2f6 500
Reposted fromebis ebis viajoannna joannna
ribsyss
1418 9766
Reposted fromlllm lllm viajoannna joannna
ribsyss
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaJuliette Juliette
ribsyss
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
ribsyss
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viarudaizia rudaizia
ribsyss

June 18 2017

ribsyss
3027 c759 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudaizia rudaizia
2565 4ed1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl